Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sertifika Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sertifika Başvurusu Nasıl Yapılır?

SERTİFİKA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ OLARAK İSTENİLEN BELGELER

 SERTİFİKA İŞLEMLERİ:

SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİ

ŞİRKETLERİN SERTİFİKA BAŞVURULARI

ŞAHIS FİRMALARININ SERTİFİKA BAŞVURULARI

DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN SERTİFİKA BAŞVURULARI

SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMLERİ:

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER

Telif Hakları Genel Müdürlüğü adresinden giriş yapınız.

F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,

kod ve şifre ile sisteme giriş yapınız,

sertifika işlemlerinden, yenileme bölümünü seçiniz,

süresi dolan sertifikalarınız, sistemde geçerlilik süresi dolmuş olarak görünecektir, adres değişikliği ve unvan değişikliği varsa ilgili kutucuklara tıklayıp devam ediniz,

sertifika başvurusunu onaylayınız, çıkan sayfada başvuru bilgileriniz yer alacaktır, ilgili sayfanın dökümünü alınız.

hangi hesaba, ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.

İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA,YALOVA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:

Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)

Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)

Eski Sertifikanın Aslı

Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)

Dilekçe (ıslak imzalı)

İmza Sirküleri (Dilekçede imzası bulunan kişinin, ilgili firmayı temsile yetkili olduğunu belirtmelidir.)

Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi

İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği

www.telifhaklari.gov.trsitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler

İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.

ADRES: Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak No:3 Merkez-YALOVA

 

2- ŞİRKETLERİN SERTİFİKA BAŞVURULARI

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER

www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,

F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,

ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim, üye olmak istiyorum” bölümünü açınız,

uygun ticari işletmeyi seçerek devam ediniz,

ticari bilgileri ve iletişim bilgilerini yazarak  devam ediniz,

aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız,

formu doldurup, devam ediniz,

sertifika başvurusunu onaylayınız,

gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin dökümünü alınız,

hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.

İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, YALOVA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:

Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)

Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır)

İmza Sirküleri

Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)

Dilekçe (ıslak imzalı)

Noter Tasdikli Vekaletname

Başvuru yapan şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi

Vergi Levhası

İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği

www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler

İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.

ADRES: Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak No:3 Merkez-YALOVA

3- ŞAHIS FİRMALARININ SERTİFİKA BAŞVURULARI

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER

www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,

F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,

ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim, üye olmak istiyorum” bölümünü açınız,

“Gerçek Kişilerce İşletilen Ticari İşletmeler” bölümünü seçerek devam ediniz,

ticari bilgileri ve iletişim bilgilerini yazınız, vergi numarası bölümüne T.C. kimlik numarası yazıp giriş (enter) tuşuna basınız.

devam ederek, aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız,

sertifika işlemlerinden, “yeni sertifika talebi yapmak istiyorum” bölümünü seçiniz,

formu doldurunuz, devam ediniz,

sertifika başvurusunu onaylayınız,

gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin  dökümünü alınız.

hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.

İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, YALOVA  İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:

Ticaret Sicil Gazetesi (Madde ve Amaçlarıyla birlikte, varsa adres ve unvan değişikliğini gösterir şekilde)

Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içinde alınmış olmalıdır.)

İmza Sirküleri

Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)

Dilekçe (ıslak imzalı)

Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi

İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği

www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler.

İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.

ADRES: Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak No:3 Merkez-YALOVA

4- DERNEK VE VAKIFLARIN SERTİFİKA BAŞVURULARI

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER

www.telifhaklari.gov.tr adresinden giriş yapınız,

F.S.E. sertifikalandırma vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız,

ilk kez giriş yapılıyorsa “internet uygulamalarına üye değilim üye olmak istiyorum” bölümünü açınız,

Dernek – Vakıf opsiyonlarından, tarafınıza uygun olanı seçerek devam ediniz,

ticari bilgileri ve iletişim bilgilerinizi yazıp, devam ediniz,

aldığınız KOD-ŞİFRE ile sisteme giriş yapınız,

formu doldurup, devam ediniz,

sertifika başvurusunu onaylayınız,

gelen sayfadan başvuru bilgilerinizin dökümünü alınız,

başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi

hangi hesaba ne kadar ücret yatıracağınız sistem tarafından belirlenecek ve ekranda görüntülenecektir.

İNTERNET İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA,YALOVA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE GETİRİLECEK BELGELER:

Vakıf Senedi veya Dernek Tüzüğü (Madde ve Amaçlarıyla birlikte)

İmza Beyannamesi

Dilekçe (ıslak imzalı)

Banka Dekontu (İnternet çıktısı olarak alınan dekontlar, ilgili bankanın herhangi bir şubesinden imzalı ve mühürlü olarak onaylatılacaktır.)

Yetki Belgesi veya Vekaletname

Başvuruyu yapan şahsın nüfus cüzdanı kimlik fotokopisi

İnternet başvurusunda dökümü alınan sayfanın bir örneği

www.telifhaklari.gov.tr sitesinden giriş yapılırken istenilen varsa diğer belgeler

İNTERNET İŞLEMİ VE İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA, AŞAĞIDAKİ ADRESE İLGİLİ BELGELERLE BİRLİKTE BAŞVURULACAKTIR.

ADRES: Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak No:3 Merkez-YALOVA

 

SERTİFİKA DİLEKÇESİ YENİ HALİ !!!

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE,

                                                                     YALOVA

 

 

Aşağıda açık adresini yazdığım faaliyet konusu,………………………………………..

olan iş yerini işletmekteyim.  Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği sertifika verilmesini talep ediyorum. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                      …/…/….

 

                              Ad/Soyad/İmza

 

 

Adres:

 

Tel:

Ekler:

1-Banka dekontu T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi (350121007-8) (1 adet)

(İnternet üzerinden yapılan havalelerde banka şubesine aslı gibidir onayı yapılmalıdır.)

2-Oda Faaliyet Belgesi (faaliyet alanını belirtir, son 6 aylık) (1 adet)

3-İmza sirküleri (yetkili) (1 adet)

4-Dilekçe (1 adet)

5-Şeffaf poşet dosya (1 adet)

6-Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

7-Vergi levhası fotokopisi (1 adet)

8-Sertifika yenileme işlemlerinde süresi dolan sertifika aslı (1 adet)

9-Ticaret Sicil Gazetesi

10-Şahıs Firmaları için Esnaf Sicil Kaydı

 


İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE,

                                                                     YALOVA 

 

Aşağıda açık adresini yazdığımız faaliyet konusu, ………………………………….….

olan kurumumuz/derneğimiz tarafından işletilmektedir.  Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği sertifika verilmesini talep ediyorum. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                      …/…/….

 

                              Ad/Soyad/İmza

 

 

Adres:

 

Tel:

Ekler:

1-Banka dekontu T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi (350121007-8) (1 adet)

(İnternet üzerinden yapılan havalelerde banka şubesine aslı gibidir onayı yapılmalıdır.)

2-Oda Faaliyet Belgesi (faaliyet alanını belirtir, son 6 aylık) (1 adet)

3-İmza sirküleri (yetkili) (1 adet)

4-Dilekçe (1 adet)

5-Şeffaf poşet dosya (1 adet)

6-Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

7-Vergi levhası fotokopisi (1 adet)

8-Sertifika yenileme işlemlerinde süresi dolan sertifika aslı (1 adet)

9-Ticaret Sicil Gazetesi

10-Şahıs Firmaları için Esnaf Sicil Kaydı